Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Výstava výtvarného oboru v malém sále Kina 70 v Dobrušce

06/03/2017 Výtvarný obor

Od 6. března 2017 v malém sále Kina 70 jsou k vidění práce z přípravných ročníků i od těch nejstarší…

Zobrazit přílohu

Koncert žáků v sále ZUŠ v pondělí 20.3.2017 od 17,00 hodin

20/03/2017 Hudební obor

Koncert žáků v sále ZUŠ v pondělí 20.3.2017 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Gratulujeme k přijetí na střední školy

21/02/2017 Rašková Martina Hudební obor

Velká gratulace patří našim třem studentům, kteří se rozhodli svůj profesní život zasvětit…

Číst více...

Klárka získala skvělé 2. místo! GRATULUJEME!

21/01/2017 Rašková Martina Hudební obor

Klára Hůlková, žákyně paní učitelky Anny Vrbové, se spolu s ní a korepetistkou Alenou Mora…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo