Aktuálně

Událo se

Uzavření Základní umělecké školy Dobruška

11/03/2020 Rašková Martina

Dne 11.3.2020 rozhodla Rada města Dobrušky o uzavření naší školy s účinností od 11.3.2020 až do odvolání (v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví = uzavření ZŠ,  v Dobrušce Radou města i MŠ).

O dalších krocích Vás budeme informovat.

Vyučující budou v době svého rozvrhu na pracovišti, je možné se s nimi v případě potřeby konzultací zkontaktovat na jejich mobilních telefonech.

Vaše děti nechť si opakují právě zadanou…

Číst více...

Soutěžíme a soutěžíme

06/03/2020 Rašková Martina

Ve školním roce 2019/2020 soutěžíme v soutěži vyhlášené MŠMT pro kytaru, klavír, smyčcové nástroje, jazzové a ostatní orchestry a v soutěžní přehlídce pro výtvarný obor.

První okresní soutěž v kytarách ve středu 26.2.2020 v Kostelci nad Orlicí nám zajistila 100% účast v kole krajském! 17.3.2020 v Jaroměři si zahrají oba soutěžící, a to Vendula Řeháková, žačka pana ředitele Františka Zimy, i Jirka Vogl, žák paní učitelky Evy Zimové!

Z dr…

Číst více...

Snížení rizika nakažení koronavirem

03/03/2020 Rašková Martina

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

 

Hradec Králové

3. března 2020

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám zasíláme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Prosíme o zveřejnění těchto materiálů na informačních kanálech Vaší organizace (na nástěnkách, webových či facebookových stránkách apod.)

Dále Vás prosíme o informová…

Číst více...

Budoucí umělečtí středoškoláci

27/02/2020 Rašková Martina Výtvarný obor

Gratulujeme našim výtvarnicím Lucii Zelené, Natálii Matajové a Lucii Hábové k úspěšným talentovým zkouškám na umělecké školy!

Lucie Zelená se dostala na obě školy, na které se hlásila a kde bylo podmínkou zvládnout talentové zkoušky. Jednalo se o školy • střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové • střední průmyslová škola Otty Wichterleho Velké Poříčí.
Lucka popsala průběh zkoušky a její dojmy: "V Hrad…

Číst více...

Čeká nás

Koncert žáků ZUŠ v dobrušské Synagoze v pondělí 6.4.2020 od 17,00 hodin

06/04/2020 Hudební obor

Koncert žáků ZUŠ se koná v dobrušské Synagoze v pondělí 6.4.2020 od 17,00 hodin.

Výchovný koncert pro mateřské školy

15/04/2020

Výchovný koncert pro mateřské školy se koná ve středu 15.4.2019 v dopoledních hodinách v sále školy.…

Rychlé šípy v podání literárně-dramatického oboru

20/04/2020 Literárně-dramatický obor

Rychlé šípy v podání literárně-dramatického oboru se divákům představí v Kině 70 v pondělí 20.4.2020…

Absolventský koncert žáků ZUŠ I.

27/04/2020 Hudební obor

Absolventský koncert žáků ZUŠ I. se koná v pondělí 27.4.2019 od 18,00 hodin v sále školy.

Výstava výtvarného oboru v Městské Knihovně

01/05/2020 Výtvarný obor

Výstava výtvarného oboru se koná v Městské Knihovně po celý měsíc květen 2020.

Koncert žáků ZUŠ v dobrušské Synagoze v pondělí 4.5.2020 od 17,00 hodin

04/05/2020 Hudební obor

Koncert žáků ZUŠ se koná v dobrušské Synagoze v pondělí 4.5.2020 od 17,00 hodin.

Více zde.

Důležité informace z ředitelny

Více zde.

logo