Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Nový školní rok 2019/2020

02/09/2019 Hudební obor

Nový školní rok 2019/2020 začneme zcela klasicky, a to v pondělí 2.9.2019. Většinu vyučujících najde…

Zobrazit přílohu

Články Základní umělecké školy


Výsledky ze soutěží výtvarného oboru teď chodí každý den

10/06/2019 Rašková Martina Výtvarný obor

Účastnili jsme se soutěže "Slovo dětmi malované".

Dětmi zaslaná leporela se lišila zpracov…

Číst více...

Vyhláška o přijetí nových žáků do ZUŠ pro školní rok 2019/2020

06/06/2019 Rašková Martina Hudební obor

Níže naleznete Vyhlášku o přijetí nových žáků do ZUŠ pro školní rok 2019/2020.

Zákonným zá…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo