Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Divadelní představení dramatického oboru

31/05/2016 Literárně-dramatický obor

Přijďte shlédnout a vyslechnout, co se žáci našeho LDO v tomto školní roce naučili. Provází slovem …

Koncert žáků ZUŠ

06/06/2016 Hudební obor

Koncert žáků ZUŠ v sále školy v pondělí 6.6.2016 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Varhany pro Dobrušku a především pro žáky umělecké školy se představily veřejnosti

13/05/2016 Rašková Martina Hudební obor

Koncert nazvaný Varhany pro Dobrušku, kterým byl veřejnosti představen zcela nový nástroj …

Číst více...

Tanec, tanec…2016

07/05/2016 Rašková Martina Taneční obor

Žákyně paní učitelky Felcmanové se v sobotu 7. května 2016 zúčastnily Krajské postupové př…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo