Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Divadelní představení

24/05/2017 Literárně-dramatický obor

Divadelní představení nejen pro rodiče žáků literárně-dramatického oboru se koná ve středu 24.5.2017…

Pěvecký koncert

01/06/2017 Hudební obor

Pěvecký koncert žáků paní učitelky Šárky Potůčkové se koná ve čtvrtek 1.6.2017 od 18,00 hodin v Syna…

Články Základní umělecké školy


Soutěže MŠMT ve školním roce 2016/2017 jsou již za námi...

15/05/2017 Rašková Martina Hudební obor

Ve školním roce 2016/2017 se soutěží MŠMT z naší školy účastnili:

klavíry, kytary, housle…

Číst více...

Zhodnocení workshopu očima paní učitelka Petry Žďánské

10/05/2017 Rašková Martina Výtvarný obor

Ve středu 10.5. jsme se s Lindou Jindrovou a Lucií Zelenou účastnily Fashion workshopu v Ú…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo