Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Školní rok 2016/2017 se blíží...

01/09/2016 Hudební obor

ŠKOLNÍ ROK SE POMALU, ALE (bohužel pro žáčky) JISTĚ BLÍŽÍ… TAK ABYCHOM PŘEDEŠLI MNOHÝM DOTAZŮM …

Zobrazit přílohu

Články Základní umělecké školy


Vyhláška o přijetí nových žáků do ZUŠ pro školní rok 2016/2017

13/06/2016 Rašková Martina Hudební obor

V Y H L Á Š K A

o přijetí nových žáků do ZUŠ pro školní rok 2016/17

 

Žáci zapsaní v to…

Číst více...

Budoucí pěvecké naděje koncertovaly v dobrušské synagoze

13/06/2016 Rašková Martina Hudební obor

Pondělní odpoledne patřilo v dobrušské synagoze malým a mladým pěveckým nadějím učitelky Š…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo