Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

I. Adventní koncert žáků ZUŠ ve čtvrtek 6.12.2018 od 17,30 hodin

06/12/2018

I. Adventní koncert žáků ZUŠ se koná ve čtvrtek 6.12.2018 od 17,30 hodin v Kině 70 v Dobrušce.

II. Adventní koncert žáků ZUŠ v pondělí 17.12.2018 od 17,00 hodin

17/12/2018

II. Adventní koncert žáků ZUŠ se koná v sále ZUŠ .v pondělí 17.12.2018 od 17,00 hodin

Články Základní umělecké školy


Výtvarný obor byl opět oceněn

07/11/2018 Rašková Martina Výtvarný obor

Paní Petra Bartošová, asistentka ředitele Dobrovického muzea, o.p.s. (Muzeum cukrovarnictv…

Číst více...

Výtvarný obor zpestřil svými díly výstavu v Častolovicích

12/10/2018 Rašková Martina Výtvarný obor

Každoročně se výtvarný obor účastní soutěže, kterou vyhlašuje ZO ČSZ (www.zahradkari.cz). …

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo