Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Koncert žáků v dobrušské Synagoze

09/04/2018 Hudební obor

Koncert žáků v dobrušské Synagoze v pondělí 9.4.2018 od 17,00 hodin.

Výchovný koncert pro mateřské školy

18/04/2018 Hudební obor

Výchovný koncert pro mateřské školy se koná v dopoledních hodinách ve středu 18.4.2018 v sále ZUŠ.

Články Základní umělecké školy


Před patnácti lety nás opustila Drahomíra Dachsová - i my jsme na ni vzpomněli

21/02/2018 Rašková Martina Hudební obor

Dnes se od 17,00 hodin konal v dobrušské Synagoze koncert, který jsme věnovali jako vzpomí…

Číst více...

Máme další první místo pro výtvarný obor!

08/02/2018 Rašková Martina Výtvarný obor

Naše výtvarnice Lucie Dušánková si mezi dalšími 188 pracemi vybojovala se svou krásnou ves…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo