Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

KONCERT ŽÁKŮ V SYNAGOZE v pondělí 28.1.2019

28/01/2019

Koncert žáků se koná v Synagoze v pondělí 28.1.2019 od 17,00 hodin.

Výstava výtvarného oboru v malém sále Kina 70 v Dobrušce

31/01/2019 Výtvarný obor

Výstava výtvarného oboru se koná v malém sále Kina 70 v Dobrušce po celý měsíc leden 2019.

Zobrazit přílohu

Články Základní umělecké školy


Po roce znovu ocenění z Japonska. Pro koho? No přece pro výtvarný obor :-).

04/01/2019 Rašková Martina Výtvarný obor

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos jsme se se žáky výtvarného oboru zúčastnil…

Číst více...

Zveme Vás na výstavu výtvarného oboru do malého sálu Kina 70 v Dobrušce

04/01/2019 Rašková Martina Výtvarný obor

Zveme vás do malého sálu Kina 70 Dobruška na výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobru…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo