Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Výstava prací žáků výtvarného oboru v malém sále Kina 70

31/03/2017 Výtvarný obor

Výstava prací žáků výtvarného oboru proběhne po celý měsíc březen 2017 v malém sále Kina 70.

Koncert žáků v Synagoze v pondělí 10.4.2017 od 17,00 hodin

10/04/2017 Hudební obor

Koncert žáků v Synagoze v pondělí 10.4.2017 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Soutěže MŠMT ve školním roce 2016/2017

16/03/2017 Rašková Martina Hudební obor

Ve školním roce 2016/2017 se soutěží MŠMT z naší školy účastní:

klavíry, kytary, housle, …

Číst více...

Mám štěstí, že mohu pracovat s talentovanými žáky, říká naše paní učitelka

14/03/2017 Rašková Martina Výtvarný obor

Krásný rozhovor s naší velice šikovnou slečnou učitelkou Mgr. Petrou Žďánskou vedla paní D…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo