Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobruška

31/10/2017 Výtvarný obor

Po celý měsíc říjen si můžete v Lapidáriu Městského úřadu v Dobrušce prohlížet díla našich výtvarnýc…

Zobrazit přílohu

Koncert žáků v dobrušské Synagoze 13.11.2017

13/11/2017 Hudební obor

Koncert žáků v dobrušské Synagoze se koná v pondělí 13.11.2017 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Výtvarný obor stále skvěle reprezentuje úplně všude :-) !

17/10/2017 Rašková Martina Výtvarný obor

Jak jsme informovali již o prázdninách, paní učitelka Žďánská využila skvělých prací našic…

Číst více...

Výtvarný obor si užíval sluníčka v Holandsku

09/10/2017 Rašková Martina Výtvarný obor

V posledním týdnu letních prázdnin jsme se 6 žáky ZUŠ Dobruška zahájili výtvarný výměnný p…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo