Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Třídní přehrávka klavírní třídy paní učitelky Moravcové

18/12/2017 Hudební obor

Třídní přehrávka klavírní třídy paní učitelky Moravcové se koná v sále ZUŠ v pondělí 18.12.2017 od 1…

Třídní přehrávka třídy paní učitelky Plickové

18/12/2017 Hudební obor

Třídní přehrávka třídy paní učitelky Plickové se koná v učebně č. 13 v pondělí 18.12.2017 od 17,00 h…

Články Základní umělecké školy


Základní umělecká škola v Dobrušce přeje všem krásné Vánoce!

16/12/2017 Rašková Martina Hudební obor

Přejeme Vám krásný zbývající čas adventní a šťastné, klidné a veselé Vánoce!

A především v…

Číst více...

Výtvarný obor má další hlavní cenu :-)!

15/12/2017 Rašková Martina Výtvarný obor

SVČ Bájo Česká Skalice nám děkují za účast ve výtvarné soutěži PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE, kt…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo