Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Pohádka Byl jednou jeden drak

25/03/2019 Literárně-dramatický obor

Žáci literárně-dramatického oboru naší ZUŠ v režii pana učitele Jana Holka si pro Vás připravili poh…

Zobrazit přílohu

Koncert žáků v dobrušské Synagoze v úterý 9.4.2019 od 17,00 hodin

09/04/2019

Koncert žáků se koná v dobrušské Synagoze v úterý 9.4.2019 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Prezentujeme se stále

18/03/2019 Rašková Martina Výtvarný obor

Paní učitelka zaslala výtvarná díla i do XIX. ročníku celostátní dětské výtvarné soutěže …

Číst více...

A zase ti naši výtvarníci :-)

27/02/2019 Rašková Martina Výtvarný obor

Je skvělé, když je co prezentovat. A navíc, když je to opravdu kvalita :-).

Získali jsme d…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo