Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

Vystoupení tanečního oboru v Kině 70 31.5.2018

31/05/2018 Taneční obor

Závěrečné vystoupení tanečního oboru se koná ve čtvrtek 31.5.2018 od 17,30 hodin v Kině 70. Srdečně …

Koncert žáků v sále ZUŠ

04/06/2018 Hudební obor

Koncert žáků v sále ZUŠ se koná v pondělí 4.6.2018 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Gratulujeme ke skvělým výsledkům našich žáků!

21/05/2018 Rašková Martina Hudební obor

Ústřední kola soutěží hudebních oborů jsou již veřejně známá – a my jsme velice hrdí na na…

Číst více...

Art exchange holandských přátel v Dobrušce

30/04/2018 Rašková Martina Výtvarný obor

Ve dnech 27.4.-4.5.2018 hostíme spolu s rodinami, jejichž výtvarníci navštívili Holandsko …

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo