Úvod

O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V DOBRUŠCE

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých.

Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí.

Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Děkujeme Městu Dobruška, našemu zřizovateli, za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku. Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, který je škole nápomocen po finanční stránce.

Děkujeme rovněž Královéhradeckému kraji, jehož dotačních prostředků pro oblast Vzdělávání, konkrétně program Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů, využíváme pro naši práci.

Nejbližší akce

II. Adventní koncert žáků v Kině 70 v úterý 13.12.2016

13/12/2016 Hudební obor

II. Adventní koncert žáků se koná tentokrát v Kině 70, a to v úterý 13.12.2016. V dopoledních hod…

Zobrazit přílohu

Koncert žáků v Synagoze ve středu 18.1.2017 od 17,00 hodin

18/01/2017 Hudební obor

Koncert žáků v Synagoze ve středu 18.1.2017 od 17,00 hodin.

Články Základní umělecké školy


Náš youtube kanál

05/12/2016 Rašková Martina Hudební obor

Podařená videa z vystoupení našich žáků jak z koncertů, tak z kulturních akcí, kterých se …

Číst více...

Výtvarný obor vystavoval....

04/12/2016 Rašková Martina Výtvarný obor

Výtvarný obor tvořil díla na téma "Pode mlejnem nade mlejnem" a zúčastnil se s nimi 1. výs…

Číst více...

Galerie umělecké školy

galerie foto
galerie foto
galerie foto

galerie foto
galerie foto
galerie foto
logo