Dramatický obor

Dramatický obor

Literárně-dramatický obor s cílovou kapacitou 30 žáků vyučuje pan učitel Holek Jan, MgA.. 19 dětí se schází pravidelně každé pondělí a středu. Jejich prezentací na veřejnosti je především kvalitní uvádění koncertů žáků ZUŠ pro širokou veřejnost, které se konají minimálně jednou měsíčně v sále ZUŠ v Dobrušce a vlastní divadelní vystoupení.

Základem výuky literárně dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární, pantomimické a hra s loutkou. Studium na literárně dramatickém oboru se dělí na přípravné studium a základní studium I. a II. stupně.

První dva ročníky jsou věnovány komplexní dramatické průpravě. Práce v dalších ročnících se liší podle odborného zaměření na oddělení dramatické a slovesné nebo loutkářské. Výuka v literárně dramatickém oboru je převážně skupinová, individuálně se vyučují předměty: recitace, animace loutek a studium rolí. Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí.

 

V předmětu hlasová výchova se učí žáci správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat. V předmětu pohybová výchova se učí žáci vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj mimoslovní komunikace. Pantomimické hádanky se těší velké oblibě žáků. V literární tvorbě žáci píší vlastní básně, povídky, ale i divadelní scénáře. V předmětu technika vodění jednoduchých loutek se učí žáci jednoduché animaci plošných loutek, kornoutových, krabičkových, jednoduchých marionet a maňásků. Podle zájmu se mohou žáci orientovat na činohru nebo loutkové divadlo.

Dramatická výchova je nástrojem rozvoje individuality každého žáka a současně rozvíjí kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy.Žáci mohou využít těchto získaných vědomostí i na DAMU, konzervatoři, scénografické škole, pedagogické a výtvarné škole.

 

Úplata za vzdělávání pro literárně - dramatický obor:
literárně - dramatický obor 140,- Kč na měsíc

 

Výše úplaty:
v případě, že bude literárně - dramatický obor třetím a dalším oborem pro jedno dítě, nebo bude do ZUŠ docházet více dětí z jedné rodiny a literárně - dramatický obor bude pro ně třetím a dalším oborem v jedné rodině 70,- Kč na měsíc.
Výše úplaty týkající se třetího a dalšího oboru platí pouze pro výuku v kolektivních předmětech.

 

Příklad:
Dagmar K. - hudební obor - hra na kytaru 250,- Kč
taneční obor 140,- Kč
Jiří K. - literárně - dramatický obor 70,- Kč
(Výše úplaty - třetí obor v rodině za polovinu)
Vašek K. - výtvarný obor 95,- Kč
(Výše úplaty - třetí obor v rodině za polovinu)

Učitelé oboru

Holek Jan, MgA.