Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor je v současné době navštěvován 289 žáky. 25 pracovníků vyučuje hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, kytaru, akordeon, bicí, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, flétnu, klarinet saxofon, trubku, sborový zpěv a pěveckou hlasovou výchovu. Největší zastoupení má hra na klavír, hned po něm však hra na kytaru.

Po absolvování PHV jsou děti zařazeny do výuky na I. stupni ZUŠ, která trvá 7 let. Pak mohou pokračovat na čtyřletém II. stupni a mají-li zájem, i ve studiu pro dospělé. (hudební nástroje jsou žákům ve škole zapůjčeny) Po dlouholetých pedagogických zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů. Nevhodně zvolený hudební nástroj v mladém věku může narušit celkový vztah dítěte k hudbě.

U dětí, které prošly zápisem na ZUŠ, je téměř jisté, že mají určité umělecké vlohy a je dobré toto nadání dále rozvíjet v oboru, který je pro zájem a uplatnění dítěte nejvhodnější. Při rozhodování a volbě hudebního nástroje popř. oboru Vám naši učitelé poskytnou veškeré informace a odbornou pomoc.


Úplata za vzdělání pro hudební obor:
přípravná hudební výchova 125,- Kč na měsíc
hudební obor (nástroj, nauka, pěvecká hlasová výchova) 260,- Kč na měsíc
sborový zpěv 125,- Kč na měsíc

 

Výše úplaty:
hra na druhý a další hudební nástroj 130,- Kč na měsíc
sborový zpěv ke hře na jakýkoli nástroj zdarma

Učitelé oboru

Holancová Štěpánka, Mgr., hra na zobcovou a příčnou flétnu a klavír
Holek Jan, MgA., hra na keyboard
Jeníčková Zuzana, Mgr.,  hudební nauka, hra na akordeon
Koblása Lukáš, hra na klavír a varhany, korepetice
Kuhn Petr, hra na klavír, keyboard a  korepetice
Lepšová Zdeňka, hra na klavír
Marková Petra Bc., hra na klavír, keyboard, korepetice
Moravcová Alena, MgA., v současné době na rodičovské  dovolené
Novotná Hana, hra na saxofon, klarinet a zobcovou flétnu
Pavlíčková Irena, Dis., klavír, korepetice
Plicková Kristýna, Dis, zobcová flétna, klarinet, saxofon, v současné době na rodičovské  dovolené

Potůčková Šárka, sborový a sólový zpěv, hra na zobcovou flétnu a violu
Prokopová Dagmar, hra na housle a violu
Slánská Adéla, Dis., hra na klavír
Ševců Oldřich, Dis., hra na bicí nástroje
Štěpánová Daniela, hra na akordeon
Tošovský Vladimír, hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
Ulmanová Martina, hra na keyboard a akordeon, učitelka přípravné hudební nauky
Vašíčková Petra, Dis. hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
Votroubek Luboš, hra na žesťové nástroje a zobcovou flétnu
Votroubková Eva, Mgr., při rodičovské dovolené hra na klavír
Vrbová Anna, hra na violoncello
Zaplatílková Lenka, Mgr., hra na keyboard
Zima František, ředitel školy, jmenovaný do funkce dne 1.7.2003, učitel kytary
Zimová Eva, hra na kytaru