Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor je v současné době navštěvován 289 žáků. 25 pracovníků vyučuje hru na klavír, elektrické klávesové nástroje, kytaru, akordeon, bicí, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, flétnu, klarinet saxofon, trubku, sborový zpěv a pěveckou hlasovou výchovu. Největší zastoupení má hra na klavír, hned po něm však hra na kytaru.

Po absolvování PHV jsou děti zařazeny do výuky na I. stupni ZUŠ, která trvá 7 let. Pak mohou pokračovat na čtyřletém II. stupni a mají-li zájem, i ve studiu pro dospělé. (hudební nástroje jsou žákům ve škole zapůjčeny) Po dlouholetých pedagogických zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také do úvahy rady a doporučení našich pedagogů. Nevhodně zvolený hudební nástroj v mladém věku může narušit celkový vztah dítěte k hudbě.

U dětí, které prošly zápisem na ZUŠ, jsou téměř jisté, že mají určité umělecké vlohy a je dobré toto nadání dále rozvíjet v oboru, který je pro zájem a uplatnění dítěte nabízí. Při rozhodování a volbě hudebního nástroje popř. oboru Vám naši učitelé poskytují veškeré informace a odbornou pomoc.


Úplata za vzdělání pro hudební obor:
přípravná hudební výchova 125,- Kč na měsíc
hudební obor (nástroj, nauka, pěvecká hlasová výchova) 260,- Kč na měsíc
sborový zpěv 125,- Kč na měsíc

 

Výše úplaty:
hra na druhý a další hudební nástroj 130,- Kč na měsícový
zpěv ke hře na jakýkoli sborový nástroj zdarma

Učitelé oboru

Holancová Štěpánka, Mgr. , hra na zobcovou a příčnou flétnu a klavír
Holek Jan, MgA., hra na keyboard
Jeníčková Zuzana, Mgr. , hudební nauka, hra na akordeon
Koblása Lukáš, hra na klavír a varhany, korepetice
Kuhn Petr, hra na klavír, keyboard a korepetice
Lepšová Zdeňka , hra na klavír
Marková Petra Bc. , hra na klavír, keyboard, korepetice
Moravcová Alena, MgA. , v současné době na rodičovské dovolené
Novotná Hana , hra na saxofon, klarinet a zobcovou flétnu

Oubrechtová Kristýna, Dis, zobcová flétna, klarinet, saxofon, v současné době na rodičovské dovolené
Pavlíčková Irena, Dis. , klavír, korepetice
Potůčková Šárka , sborový a sólový zpěv, hra na zobcovou flétnu a violu
Prokopová Dagmar , hra na housle a violu
Slánská Adéla, Dis. , hra na klavír
Ševců Oldřich, Dis. , hra na bicí nástroje
Štěpánová Daniela , hra na akordeon
Tošovský Vladimír , hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
Ulmanová Martina , hra na keyboard a akordeon, učitelka přípravné hudební nauky
Vašíčková Petra, Dis. hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
Votroubek Luboš , hra na žesťové nástroje a zobcovou flétnu
Votroubková Eva, Mgr., při rodičovské dovolené hra na klavír
Vrbová Anna , hra na violoncello
Zaplatílková Lenka, Mgr. , hra na keyboard
Zima František , ředitel školy, jmenovaný do funkce dne 1.7.2003, učitel kytary
Zimová Eva , hra na kytaru