Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor s cílovou kapacitou 95 žáků v letošním školním roce navštěvuje 92 žáků. Pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Žďánské se žáci učí prostorové i plošné tvorbě, objektové a akční tvorbě. Paní učitelka svým přátelským a individuálním přístupem vytváří příjemné i inspirující prostředí nejen v učebně výtvarného oboru, ale i v budově celé školy. Na rozdíl od různých úzce specializovaných kurzů, klade výuka ve výtvarném oboru ZUŠ důraz na všestranný rozvoj dítěte a seznamuje ho s většinou výtvarných technik.

K dispozici máme grafický lis, hrnčířský kruh a keramickou pec. Všestranné znalosti získané v průběhu studia mohou žáci uplatnit v celé řadě profesí, např. v uměleckých řemeslech nebo při studiu na profesionálních uměleckých školách. V případě zájmu a při odpovídacích schopnostech jsou u nás žáci připravováni k přijímacím zkouškám na tyto školy.

Díky prostředkům z SRPŠ jezdí žáci na naučné výlety do galerií, na různé výstavy.

 

Úplata za vzdělání pro výtvarný obor:
přípravná výtvarná výchova 170,- Kč na měsíc

výtvarný obor 200,- Kč na měsíc

 

Výše úplaty za těchto podmínek:

v případě, že bude výtvarný obor třetím a dalším oborem pro jedno dítě, nebo bude do ZUŠ docházet více dětí z jedné rodiny a výtvarný obor bude pro ně třetím a dalším oborem v jedné rodině 100,- Kč na měsíc. Výše úplaty týkající se třetího a dalšího oboru platí pouze pro výuku v kolektivních předmětech.

 

Příklad:
Anička N. - hudební obor - hra na flétnu a keyboard 260,- + 130,- Kč

(Výše úplaty - druhý hudební nástroj za polovinu ceny)

Lenka N. - taneční obor 150,- Kč

Marek N. - výtvarný obor 135,- Kč

(výše úplaty - třetí obor v rodině za polovinu)

Učitelé oboru

Blažková Karolína, Mgr.

Pecenová Tereza

Prázová (rozená Žďánská) Petra, Mgr. - t.č. na rodičovské dovolené