Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor s cílovou kapacitou 75 žáků je zaplněn 52 žákyněmi a 1 žákem. Ten vyučuje paní učitelka Petra Felcmanová.

Taneční obor má za úkol rozvíjet pohybové nadání dětí. Vedle žádoucí změny držení těla přispívá i k celkové kultivaci vystupování žáka. Ve výuce je přítomna klavíristka - korepetitorka, která většinu pohybových akcí doplňuje hudebním doprovodem. Žáci 5 - 7leté nejprve navštěvují přípravný ročník (PTV). Zde se věnují všeobecné pohybové průpravě a potom pokračují v systematické výuce, kde se postupně naučí základům klasického, lidového a moderního tance.

Taneční obor se účastní mnoha přehlídek a soutěží, kde velice kvalitně reprezentují naší školu.

Úplata za vzdělání pro taneční obor:
přípravná výchova 125,- Kč na měsíc
taneční obor 150,- Kč na měsíc

Výše úplaty:
v případě, že bude taneční obor třetím a dalším oborem pro jedno dítě, nebo bude do ZUŠ docházet více dětí z jedné rodiny a taneční obor bude pro ně třetím a dalším oborem v jedné rodině 75,- Kč na měsíc. Výše úplaty týkající se třetího a dalšího oboru platí pouze pro výuku v kolektivních předmětech.

Příklad:
Lenka M. - hudební obor - hra na klavír 260,- Kč
taneční obor 150,- Kč
Petra M. - taneční obor 75,- Kč
(výše úplaty - třetí obor v rodině za polovinu)

Učitelé oboru

Felcmanová Petra